Agrobiznes consulting

Doradztwo i rozwój kontaktów handlowych w sektorze rolnym
i rolno-spożywczym między
Polską i Francją

EKSPERTYZA

 

Doradztwo

Spersonalizowane wsparcie w dziedzinie rolnictwa, agrobiznesu i innowacjach. Rozwój współpracy między ośrodkami naukowymi, a sektorem prywatnym

Komunikacja

Organizacja wyjazdów studyjnych, prasowych, kontakty

z dziennikarzami branżowym, wizytacja zakładów produkcyjnych, reprezentacja marki na eventach

(targi, wystawy)

Analiza potencjału biznesowego

Specyfika rynku, trendy, innowacje, szanse i ryzyko

Ocena potencjału produktu, usługi

Rozwój handlowy

Identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych
i dystrybutorów, organizacja spotkań B2B, reprezentacja handlowa

A PROPOS

 
 

KILKA CIEKAWYCH REALIZACJI 

Koordynacja wizyty studyjnej we Francji
Spółdzielnia rolnicza Terrena
Analizy :
Rynek wina
i ogrodnictwa
w Polsce
Reprezentacja handlowa na targach SIAL Paryż 2018
Wizytacja rynku Rungis i rozwój kontaktów handlowych
 

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Biloba Consulting

67, rue Edouard Vaillant

93100 Montreuil sous bois

Francja

contact@biloba-consulting.com

+33(0) 6 68 53 86 93

 

Informacje prawne 

© 2019 Biloba Consulting - Facilitator agrobiznesu