top of page

 Agrobiznes consulting

Doradztwo i rozwój kontaktów handlowych w sektorze rolnym
i rolno-spożywczym między
Polską i Francją

EKSPERTYZA

Ancre 1

Doradztwo

Spersonalizowane wsparcie w dziedzinie rolnictwa, agrobiznesu i innowacjach. Rozwój współpracy między ośrodkami naukowymi, a sektorem prywatnym

Komunikacja

Organizacja wyjazdów studyjnych, prasowych, kontakty

z dziennikarzami branżowym, wizytacja zakładów produkcyjnych, reprezentacja marki na eventach

(targi, wystawy)

Analiza potencjału biznesowego

Specyfika rynku, trendy, innowacje, szanse i ryzyko

Ocena potencjału produktu, usługi

Rozwój handlowy

Identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych
i dystrybutorów, organizacja spotkań B2B, reprezentacja handlowa

A PROPOS

Ancre 2

Monika Piwek-Lebeau  -  od piętnastu lat związana z sektorem rolnospożywczym. 

Przez dziesięć lat odpowiedzialna za handel, badanie jakości i bezpieczeństwo żywności
w wiodących sieciach dystrybucji we Francji,
a następnie przez kolejnych pięć lat jako ekspert w Wydziale Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, wspierała polsko-francuską współpracę w obszarze agrobiznesu, PR i  komunikacji.  

 

Absolwentka Akademii  Rolniczej we Wrocławiu i Sup Agro de Montpellier we Francji ze specjalizacją  zarządzanie jakością, BHP
i ochrona środowiska. Biegle posługuje się językiem polskim i francuskim.

  • Gris LinkedIn Icône
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
Ancre 3

KILKA CIEKAWYCH REALIZACJI 

Koordynacja wizyty studyjnej we Francji
Spółdzielnia rolnicza Terrena

Spotkanie delegacji KSOW 
z reprezentantami Spółdzielni rolniczej Terrena 

Klient: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Analizy :
Rynek wina
i ogrodnictwa
w Polsce

Informacje rynkowe, ocena lokalnych trendów, wywiady
z przedstawicielami sektorów, podsumowanie i rekomendacje

Klient: AbsoConseil, Klorobiz

Reprezentacja handlowa na targach SIAL Paryż 2018

Wsparcie w komunikacji tłumaczeniach i negocjacjach 

Klient: Pokoj, Eltar, Saddar,
KOWR

Wizytacja rynku Rungis i rozwój kontaktów handlowych

W ramach misji gospodarczej
i spotkań B2B polskich firm sektora rolnospożywczego

Klient: WPHI Ambasady RP
w Paryżu

ACTUALITES

AKTUALNOŚCI

Nie ma jeszcze żadnych opublikowanych postów w tym języku
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.

ZAUFALI BILOBA CONSULTING

téléchargement_equi.png
téléchargement (1).jpg
téléchargement_univ.png
téléchargement (2).png
bottom of page