Agrobiznes consulting

Doradztwo i rozwój kontaktów handlowych w sektorze rolnym
i rolno-spożywczym między
Polską i Francją

EKSPERTYZA

 

Doradztwo

Spersonalizowane wsparcie w dziedzinie rolnictwa, agrobiznesu i innowacjach. Rozwój współpracy między ośrodkami naukowymi, a sektorem prywatnym

Komunikacja

Organizacja wyjazdów studyjnych, prasowych, kontakty

z dziennikarzami branżowym, wizytacja zakładów produkcyjnych, reprezentacja marki na eventach

(targi, wystawy)

Analiza potencjału biznesowego

Specyfika rynku, trendy, innowacje, szanse i ryzyko

Ocena potencjału produktu, usługi

Rozwój handlowy

Identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych
i dystrybutorów, organizacja spotkań B2B, reprezentacja handlowa

A PROPOS

 

Monika Piwek-Lebeau  -  od piętnastu lat związana z sektorem rolnospożywczym. 

Przez dziesięć lat odpowiedzialna za handel, badanie jakości i bezpieczeństwo żywności
w wiodących sieciach dystrybucji we Francji,
a następnie przez kolejnych pięć lat jako ekspert w Wydziale Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, wspierała polsko-francuską współpracę w obszarze agrobiznesu, PR i  komunikacji.  

 

Absolwentka Akademii  Rolniczej we Wrocławiu i Sup Agro de Montpellier we Francji ze specjalizacją  zarządzanie jakością, BHP
i ochrona środowiska. Biegle posługuje się językiem polskim i francuskim.

  • Gris LinkedIn Icône
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
 

KILKA CIEKAWYCH REALIZACJI 

Koordynacja wizyty studyjnej we Francji
Spółdzielnia rolnicza Terrena
Analizy :
Rynek wina
i ogrodnictwa
w Polsce
Reprezentacja handlowa na targach SIAL Paryż 2018
Wizytacja rynku Rungis i rozwój kontaktów handlowych
 

AKTUALNOŚCI

ZAUFALI BILOBA CONSULTING

KONTAKT

Biloba Consulting

67, rue Edouard Vaillant

93100 Montreuil sous bois

Francja

contact@biloba-consulting.com

+33(0) 6 68 53 86 93

 

Informacje prawne 

© 2019 Biloba Consulting - Facilitator agrobiznesu