top of page

Doradztwo

Spersonalizowane wsparcie w dziedzinie agrobiznesu i innowacjach. 

Rozwój współpracy między ośrodkami naukowymim, a sektorem prywatnym

 

Zdefiniowanie potrzeb i określenie celów

Identyfikacja barier i poszukiwanie rozwiazań

Wsparcie w tworzeniu biznes planu

Tłumaczenie i prezentacja projektów naukowych

Branżowa asysta merytoryczna i lingwistyczna

bottom of page