top of page

Analiza potencjału biznesowego

Specyfika rynku, trendy, innowacje, szanse i ryzyko. Ocena potencjału produktu, usługi

Dostarczenie kluczowych informacji rynkowych

 

Badanie i analiza konkurencyjności produktu/usługi

 

Ocena zachowań i preferencji  konsumenckich

 

Opracowanie rekomendacji

bottom of page